hoffmann

lily greenham

strukturen in bewegung

1967

wood, paint, screenprint on pvc, light, mixed media

51.5 × 51.5 × 25 cm
1′ 8 416″ × 1′ 8 416″ ×  9 1316

edition hoffmann

certificate

supported by the federal minister for culture and media, neustart kultur and stiftung kunstfonds

Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
Gefördert durch Neustart Kultur
Gefördert von der Stiftung Kunstfonds