hoffmann

christian frosch

panta rhei #47

2014

mixed media, glass, plinth

30 × 112 × 30 cm
11 1316″ × 3′ 8 216″ ×  11 1316

bottom, signed and dated

supported by the federal minister for culture and media, neustart kultur and stiftung kunstfonds

Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
Gefördert durch Neustart Kultur
Gefördert von der Stiftung Kunstfonds