hoffmann

hartmut böhm

frontaler anblick

2015

mixed media, diverse ateliermaterilaien

140 × 68.5 × 10 cm
4′ 7 216″ × 2′ 2 1516″ ×  3 1516

certificate

supported by the federal minister for culture and media, neustart kultur and stiftung kunstfonds

Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
Gefördert durch Neustart Kultur
Gefördert von der Stiftung Kunstfonds