hoffmann

no. 1/1981

piper + mahlmann = concrete tendencies

max mahlmann, gudrun piper

may 1 – 31, 1981

galerie görbelheimer mühle

görbelheimer mühle 1, 61169 friedberg

exhibition invitation, pdf (2.3 MB)